Politika zasebnosti


1. VIZIJA ZASEBNOSTI

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Tega se zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s strankami.

2. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA IN OBDELOVALCA

iPLUS družba za informatiko d.o.o. je nastala z namenom, da strankam zagotavlja razvoj informacijskih rešitev za podporo poslovnim procesom za katere v sklopu standardnih informacijskih sistemov ni ustreznih rešitev.

Družba poleg razvoja nudi tudi celovito podporo, tako z vidika svetovanja, analize, razvoja, uvedbe in vzdrževanja programske opreme, kakor tudi sistemske podpore, prodaje in vzdrževanja strojne opreme.

Več o naših storitvah in rešitvah si stranke lahko preberejo na našem spletnem portalu http://www.iplus.si

V družbi se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato družba varuje vašo zasebnost z upoštevanjem vseh varnostnih in ostalih pravil, ki ustrezajo visokim standardom varovanja podatkov (ISO-27001) in so v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Naše stranke so za nas dragocene, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. Zbrani podatki se uporabljajo izključno v namene, za katere ste jih sami posredovali.

V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi varovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

3. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) Družba osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja svojih storitev (razvoj programske opreme, vzdrževanje programske opreme, pomoč ključnim uporabnikom, ostale IKT storitve) .

V okviru storitev, ki jih izvajaja (njegovi zaposleni), se poleg osebnih podatkov, ki jih posamezna naša stranka zbira in upravlja za namene svoje dejavnosti, zbirajo tudi podatki o transakcijah, plačilih, lokaciji uporabnika (podatki, ki posredno identificirajo posameznika), ter ostalih podatkih, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Družba skozi svoje rešitve za namene in potrebe svojih strank obdeluje, shranjuje in nadzira uporabo osebnih podatkov. Za potrebe razvoja in dopolnitev, Družba potzrebuje baze strank, ki vsebujejo tudi osebne podatke. Način ravnanja z osebnimi podatki naših strank je opisan v pravilniku ISO 27001 standarda »Pravilnik o varstvu osebnih podatkov«.

b) Družba poleg podatkov potrebnih za izvajanje naših storitev, zbira tudi podatke, ki jih za opravljanje teh storitev zahteva veljavna zakonodaja Republike Slovenije

c) Družba na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov v našo spletno stran in spletne strani svojih strank (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in razvitih informacijskih sistemov), in za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje in optimizacijo poslovnih odločitev ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil našemu in poslovodstvu naših strank.

d) Družba zaproša svoje stranke in druge posameznike (kjer je v procesih to potrebno), da podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za namene, pošiljanja oglasnih sporočil, izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

e) Družba zbira osebne podatke tudi ob obisku njenih spletnih strani in spletnih strani, ki jih je družba razvila svojim strankam, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnih mestih in uporablja naslednje piškotke:

Skupina 1: so ključni in brez njih posamezna spletna stran oz. spletni portal v lasti, upravljanju družbe ne bo deloval, kot bi moral. Nastavijo se, ko posameznik odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo, ki gre preko klikanja na enostavne povezave.
Skupina 2: z njimi družba analizira promet na posamezni spletni strani oz. portalu, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Posameznik sprejme piškot s klikom na gumb na spletni strani oz. z nadaljevanjem aktivnega brskanja po spletni strani, ki ga izvede po prejemu obvestila o piškotkih.
Skupina 3: so piškotki partnerskih storitev, kot so: Facebook, Twitter, Google idr. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo.

4. VARNE FINANČNE TRANSAKCIJE

Vse morebitne finančne transakcije, ki se izvajajo preko naših spletnih strani, so zaščitene z uporabo varne SSL povezave (Secure Socket Layer), ter z uporabo ostalih varnostnih mehanizmov, ki so nam jih predpisale banke, s katerimi poslujemo.

5. VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke varujemo v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Za varovanje uporabljamo različne varnostne tehnologije in postopke, s katerimi nepooblaščenim osebam preprečimo dostop do teh podatkov. Poleg tega uporabljamo na našem spletnem portalu uporabo varne SSL povezave (Secure Socket Layer).

6. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV

Vsi registrirani uporabniki imajo dostop do lastnih osebnih podatkov ali preko našega spletnega portala, kjer si lahko nekatere tudi sami urejajo, za dostop do podatkov, ki niso na voljo preko naših spletnih strani, se lahko obrnejo na družbo iPLUS d.o.o. (telefon: +386 4 515 4430, fax: +386 4 515 4431, ali e-pošte: info@iplus.si).

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo samo uslužbenci družbo iPLUS d.o.o. in njihovi morebitni obdelovalci, ki morajo priti v stik s temi podatki, da vam zagotovijo podporo oz. storitve družbe.

7. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

Poleg družbe iPLUS d.o.o. (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njen račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki družbi iPLUS d.o.o. nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, zunanja podjetja za računovodsto, agencije za marketing.

8. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: iPLUS družba za informatiko d.o.o., Kidričeva cesta 92, 4220 Škofja Loka, s pripisom »za DPO«, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. To velja samo za podatke, katerih upravljalec in hkrati obdelovalec, je družba iPLUS d.o.o..

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na zgoraj navedeni naslov, oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na spletnem portalu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

9. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Družba iPLUS d.o.o., bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih družba iPLUS d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

10. SPREMEMBA POLITIKE O ZASEBNOSTI

Pridružujemo si pravico do spremembe Politike zasebnosti.

Datum: 30.04.2018
Bikers Weekend
Email: bikers.weekend@gmail.com
Facebook: bikersweekendeu